Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (2023)

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (1)

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (2)

Monika Macur

Autor

lut 20, 2022

Informacja o linkach afiliacyjnych

System podatkowy w Niemczech różni się od polskiego. Jest zdecydowanie bardziej skomplikowany i dzieli podatników na klasy.

Sprawdź, jakie są klasy podatkowe w Niemczech, na czym polegają i kogo obejmują.

Spis treści:

 • 01. Rodzaje klas podatkowych w Niemczech scroll down
 • 02. Klasy podatkowe w Niemczech w skrócie scroll down
 • 03. Jak poznać swoją klasę podatkową? scroll down
 • 04. Na co ma wpływ klasa podatkowa w Niemczech? scroll down
 • 05. Zmiana klasy podatkowej scroll down

Oferty specjalne dla Polaków mieszkających w UE od Monito ✨

Oglądaj polskie programy, sport i seriale na Viaplay

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (3) Zarejestruj się teraz

Wysyłaj i wydawaj funty bez strat na wymianie walut

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (4) 3m Premium za darmo

Bookbeat - tysiące książek w Twoim telefonie

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (5) 2 tygodnie za darmo

Babbel - najlepsza appka do nauki języków

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (6) 20% TANIEJ

Oglądaj polską TV bez ograniczeń

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (7) 3m Express VPN za darmo

Rodzaje klas podatkowych w Niemczech

W Niemczech podatnicy są kwalifikowani do 6 różnych klas podatkowych (niem. Steuerklassen), w zależności od sytuacji osobistej. To, do której „trafimy” będzie miało wpływ na wysokość płaconych przez nas podatków.

W największych uproszczeniu to, co określa naszą klasę podatkową, to nasz stan cywilny. Klasę możemy wybrać samodzielnie tylko po ślubie. W Niemczech jesteśmy zobligowani do informowania urzędu skarbowego o wszystkich kwestiach, które mogą mieć wpływ na zmianę klasy podatkowej (np. rozwód).

Każda grupa ma również inną kwotę wolną od podatku oraz przysługują jej inne ulgi.

Klasy podatkowe w Niemczech w skrócie

W największych uproszczeniu w Niemczech mamy 6 klas podatkowych:

✔️ Klasa I: osoby niezamężne / rozwiedziona / w separacji / owdowiałe / osoby w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech lub mieszka poza UE / osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe

✔️ Klasa II: osoby samotnie wychowujące dzieci, uprawniona do zasiłków dla samotnych rodziców

✔️ Klasa III: osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest zaliczany do piątej klasy podatkowej / osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)

✔️ Klasa IV: małżeństwa, które mają podobne zarobki (obydwoje przebywają na terenie Niemiec) / małżeństwa, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej

✔️ Klasa V: osoby zamężne, których małżonek należy do trzeciej klasy podatkowej

✔️ Klasa VI: osoby, które otrzymują wiele pensji od więcej niż jednego pracodawcy / osoby pracujące w dwóch lub więcej zawodach

Jak poznać swoją klasę podatkową?

Po zameldowaniu w Niemczech w czasie kilku tygodni otrzymujemy nasz numer identyfikacji podatkowej. Podajemy go naszemu pracodawcy.

Urząd Podatkowy przypisuje nas do określonej klasy podatkowej na podstawie naszego stanu cywilnego, a następnie informuje o tym naszego pracodawcę. Pracodawcy, gdy już zna naszą klasę podatkową, może właściwie odprowadzać zaliczki na nasz podatek dochodowy. Do czasu ustalenia klasy podatkowej będziemy płacić najwyższą stawkę podatku. Informację o naszej klasie podatkowej znajdziemy również na odcinku naszej wypłaty - będzie on oznaczony pod symbolem StKl., czyli Steuerklasse.

Na co ma wpływ klasa podatkowa w Niemczech?

Klasa podatkowa w Niemczech ma wpływ na wysokość świadczeń chorobowych, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych (tzw. Kindergeld) czy alimentów.

Klasy podatkowe nie mają wpływu na ostateczną zapłaconą przez nas kwotę podatku w danym roku. Podatki w każdej z klas mogą okazać się zbliżone.

Główna różnica to kwota podatku pobierana w formie zaliczek. Jeśli jesteśmy w klasie podatkowej, w której są pobierane wysokie zaliczki na poczet podatku, możemy liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli natomiast jesteśmy w klasie podatkowej, w której są pobierane niskie zaliczki na poczet podatku, być może będziemy musieli dopłacić nadpłacony podatek na koniec roku podatkowego.

Ostateczną kwotę podatku do zapłaty można obliczyć za pomocą tego kalkulatora.

Co oznacza każda z klas podatkowych i jakie konsekwencje za sobą niesie? Sprawdźmy:

1. klasa podatkowa w Niemczech

Ile procent wynosi podatek w 1. klasa podatkowa?

Podatek w 1. klasie podatkowej w Niemczech wynosi około 28%.

Kogo obejmuje 1. klasa podatkowa:

 • Osoby niezamężne
 • Osoby rozwiedzione
 • Osoby w separacji
 • Osoby owdowiałe (co najmniej 2 lata temu)
 • Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe
 • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech
 • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek mieszka poza Unią Europejską

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 1. klasie podatkowej wynosi w 2022 roku 9984 euro.

Najważniejsze informacje o 1. klasie podatkowej

Podatnicy z pierwszej klasy podatkowej nie muszą (zazwyczaj) rozliczać się co roku. Mogą jednak zostać do tego zobligowani przez niemiecki Urząd Skarbowy (niem. Finanzamt). W ramach tej klasy musimy odprowadzane dość wysokie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Następnie na koniec roku możemy uzyskać zwrot nadpłaconych zaliczek. Klasa ta jest przypisywana automatycznie.

Jeśli samotnie wychowuje dzieci i pobieramy zasiłki, możemy zmienić klasę 1 na 2.

2. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 2. klasa podatkowa?

2.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, pobierające zasiłki rodzinne na dzieci

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 2. klasie podatkowej wynosi 9984 euro.

Najważniejsze informacje o 2. klasie podatkowej

Druga klasa podatkowa w Niemczech obejmuje bardzo wąską grupę podatników, mianowicie osoby samotnie wychowujące dzieci, które pobierają zasiłki rodzinne na dzieci. Dzieci muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym z podatnikiem.

Do tej klasy nie jesteśmy przypisywani automatycznie, musimy złożyć odpowiedni wniosek w Finanzamt.

3. klasa podatkowa w Niemczech

Ile procent wynosi podatek w 3. klasie podatkowej?

Podatek w 3. klasie podatkowej w Niemczech wynosi około 26%.

Kogo obejmuje 3. klasa podatkowa?

 • osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest zaliczany do 5. klasy podatkowej
 • osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 3. klasie podatkowej wynosi 19 968 euro.

Najważniejsze informacje o 3. klasie podatkowej

Trzecia klasa podatkowa obejmuje przede wszystkim małżeństwa i osoby w związkach partnerskich, czyli najwięcej niemieckich podatników.

Zazwyczaj w ramach tej klasy sami musimy uregulować nadpłacony podatek dochodowy.

Małżeństwa będące w klasie podatkowej 3, muszą składać wspólne coroczne zeznanie podatkowe. Ostatecznym dniem rozliczenia jest 31 lipca danego roku.

Trzecia klasa podatkowa jest opłacalna tylko w sytuacji, gdy nasz współmałżonek ma niskie dochody. Jeśli jeden z małżonków wybierze klasę 3, drugi automatycznie jest zapisywany do klasy 5.

4. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 4. klasa podatkowa?

4.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

 • małżeństwa, które mają podobne zarobki (obydwoje przebywają na terenie Niemiec)
 • małżeństwa, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej (są przypisani po zawarciu małżeństwa albo po uzyskaniu meldunku w Niemczech)

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 4. klasie podatkowej wynosi 9984 euro.

Najważniejsze informacje o 4. klasie podatkowej

Czwarta klasa podatkowa jest przypisywana automatycznie małżeństwom (jeśli nie wybiorą innej). Warto w niej pozostać, jeśli zarobki obydwu małżonków są na zbliżonym poziomie.

5. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 5. klasa podatkowa?

5.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

 • osoby zamężne, których małżonek należy do trzeciej klasy podatkowej
 • osoby pracujące w dwóch lub więcej zawodach

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 5. klasie podatkowej wynosi 105 euro miesięcznie.

Najważniejsze informacje o 5. klasie podatkowej

Jeśli jeden z małżonków/partnerów wybrał trzecią klasę podatkową, druga osoba jest automatycznie przypisywana do piątej. Małżeństwa będące w klasie podatkowej 5, muszą składać wspólne zeznanie podatkowe.

6. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 6. klasa podatkowa?

6.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.: osoby, które otrzymują wiele pensji od więcej niż jednego pracodawcy.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Brak kwoty wolnej od podatku.

Najważniejsze informacje o 6. klasie podatkowej

Jeśli mamy więcej niż jedno źródło dochodu, jesteśmy przypisani do szóstej klasy podatkowej. W ramach tej klasy zostanie opodatkowany dochód tylko z drugiego źródła naszego utrzymania.

Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (8)

💰 Zyskaj na zeznaniu podatkowym w Niemczech

Skorzystaj z pomocy Wundertax i zyskaj więcej na swoim rozliczeniu podatkowym. Dzięki Wundertax skorzystasz ze wszystkich przysługujących Ci ulg podatkowych w Niemczech.

Skorzystaj z usług Wundertax ❯

Zmiana klasy podatkowej

W Niemczech należy zmienić klasę podatkową w sytuacji, gdy nasza sytuacja rodzinna ulega zmianie. Małżeństwo i rozwód są od razu zgłaszane do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Zmianę musimy zgłosić w następujących przypadkach:

 • Małżeństwo
 • Separacja
 • Rozwód
 • Narodziny dziecka, nad którym masz wyłączną opiekę
 • Śmierć współmałżonka

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech po ślubie

Po ślubie Urząd Skarbowy automatycznie zmieni klasę podatkową obojga małżonków na klasę podatkową 4 (niezależnie od ich dochodów).

Jeśli będziemy chcieli ją zmienić na 3 lub 5, będziemy musieli to zgłosić, wypełniając odpowiedni formularz i wysłać go do niemieckiego Urzędu Skarbowego (niem. Finanzamt).

To, czy ta zmiana ma sens, zależy od dochodów obojga małżonków.

Zmiany można dokonywać nawet kilka razy w roku. Zanim jednak to zrobimy, warto to przeliczyć. Jeśli jest to dla nas niejasne, zawsze można skorzystać z konsultacji u doradcy podatkowego.

Pytania dotyczące klas podatkowych w Niemczech:

 • Ile jest klas podatkowych w Niemczech? ✔️

  W Niemczech jest 6 klas podatkowych, które obejmują:

  • Klasa I: osoby niezamężne / rozwiedziona / w separacji / owdowiałe
  • Klasa II: osoby samotnie wychowujące dzieci, które pobierają zasiłki rodzinne
  • Klasa III: osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest zaliczany do piątej klasy podatkowej / osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)
  • Klasa IV: małżeństwa, które mają podobne zarobki lub te, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej
  • Klasa V: osoby zamężne, których małżonek należy do trzeciej klasy podatkowej
  • Klasa VI: osoby otrzymujące więcej niż 1 pensję.

  Dowiedz się więcej o klasach podatkowych w Niemczech.

 • Od czego zależy klasa podatkowa w Niemczech? 📃

  W największych uproszczeniu to nasz stan cywilny określa klasę podatkową w Niemczech. Klasę możemy wybrać samodzielnie tylko po ślubie. Dowiedz się więcej na temat klas podatkowych w Niemczech.

 • Która klasa podatkowa w Niemczech jest najlepsza? 🔝

  Nie można jednoznacznie określić, która klasa podatkowa w Niemczech jest najlepsza. Wszystko zależy od naszej indywidualnej sytuacji.

  • Jeśli jesteśmy osobą samotną, najczęściej opłaca się nam klasa 1.
  • Jeśli samochód nie wychowujemy dzieci - klasa 2.
  • Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim, a nasz małżonek zarabia więcej lub mniej od nas, warto wybrać klasę 3 i 5.
  • Jeśli zarabiamy na podobnym poziomie - klasę 4.

  W tym wpisie znajdziesz wszystkie informacje o klasach podatkowych w Niemczech.

 • Jak się mogę dowiedzieć, w której klasie podatkowej w Niemczech jestem? 🔍

  Informację o naszej klasie podatkowej znajdziemy na odcinku od wypłaty - będzie on oznaczony symbolem StKl., czyli Steuerklasse. Możemy również wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia. Można również zadzwonić lub wysłać maila. Ale nie można mieć wówczas gwarancji, że uzyskamy informację o naszej klasie podatkowej.

  W tym wpisie znajdziesz wszystkie informacje o klasach podatkowych w Niemczech.

 • Kogo obejmuje 1. klasa podatkowa w Niemczech?

  1. klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

  • Osoby niezamężne
  • Osoby rozwiedzione
  • Osoby w separacji
  • Osoby owdowiałe (co najmniej 2 lata temu)
  • Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe
  • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech
  • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek mieszka poza Unią Europejską

  W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje o klasach podatkowych w Niemczech.

 • Kogo obejmuje 3. klasa podatkowa w Niemczech?

  3. klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

  • osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest zaliczany do piątej klasy podatkowej
  • osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)

  W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje o klasach podatkowych w Niemczech.

 • Kogo obejmuje 6. klasa podatkowa w Niemczech?

  6. klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.: osoby, które otrzymują wiele pensji od więcej niż jednego pracodawcy

  W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje o klasach podatkowych w Niemczech.

 • Jaka jest różnica między 1 a 3 klasą podatkową?

  Jeśli jesteśmy w pierwszej grupie podatkowej, nasz pracodawca musi odprowadzać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy.

  Jeśli jesteśmy w trzeciej klasie podatkowej, sami musimy odprowadzać te składki.

  W pierwszej klasie podatkowej są odprowadzane wyższe zaliczki na podatek dochodowy niż w trzeciej klasie podatkowej. Teoretycznie więc trzecia klasa na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej opłacalna, bo więcej pieniędzy zostaje co miesiąc w naszym portfelu.

  Jednak na koniec roku podatkowego, jeśli okaże się, że odprowadziliśmy za mało zaliczek na podatek dochodowy, musimy dopłacić sporą sumę. Trzecia klasa podatkowa jest opłacalna tylko w sytuacji, gdy nasz współmałżonek ma niskie dochody.

  W tym wpisie znajdziesz wszystkie informacje o klasach podatkowych w Niemczech.

Mieszkasz lub pracujesz w Niemczech? To też Cię może zainteresować:

Rezydencja podatkowa — co to jest i jakie nakłada na nas obowiązki w 2023 roku? 29 stycznia 2022 - Monika Macur Podatek od przelewu z zagranicy na polskie konto 29 listopada 2021 - Monika Macur Ulga abolicyjna i podwójne opodatkowanie — wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 roku [SAME KONKRETY] 29 stycznia 2022 - Monika Macur Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy w 2023 roku? 7 stycznia 2023 - Monika Macur Najtańszy sposób na przelew z niemieckiego konta na polskie 15 września 2023 - Monika Macur Polacy w Niemczech — wszystko o życiu, pracy i finansach w Niemczech [2023] 27 sierpnia 2023 Przelew z Niemiec do Polski w Postbank w 2023 roku: opłaty, kursy walut i tańsze alternatywy 11 września 2023 - Monika Macur Przelew z Niemiec do Polski w ING-DiBa w 2023 roku: opłaty, kursy walut i tańsze alternatywy 11 września 2023 - Monika Macur Przelew z Niemiec do Polski w Commerzbank w 2023 roku: opłaty, kursy walut i tańsze alternatywy 11 września 2023 - Monika Macur Przelew Western Union z Niemiec do Polski: sprawdź opłaty i poznaj lepsze alternatywy 2023 11 września 2023 - Monika Macur Przelew do Polski w Volksbank: opłaty, kursy walut i tańsze alternatywy [2023] 11 września 2023 - Monika Macur Przelew z Niemiec do Polski w Sparkasse: opłaty, kursy walut i tańsze alternatywy [2023] 11 września 2023 - Monika Macur Polska telewizja online za granicą, czyli jak korzystać z polskiej TV online w 2023 roku? 5 grudnia 2022 Płatność kartą w Niemczech — czy jest możliwa, ile kosztuje i jakie są lepsze alternatywy? 22 sierpnia 2023 - Monika Macur Jak wypłacić pieniądze z bankomatu w Niemczech? [2023] 9 października 2021 - Monika Macur

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje były rzetelne i aktualne. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że treść publikacji jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Autor tego artykułu ani serwis Monito nie posiada odpowiednich kwalifikacji, aby udzielać porad podatkowych. Nie świadczymy również specjalistycznych porad ani usług podatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące kwestii podatkowych w Niemczech można uzyskać u profesjonalnego doradcy podatkowego.

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie aż za dobrze znasz wygórowane koszty przelewów międzynarodowych. Po tym, jak założyciele Monito: François, Laurent i Pascal zmierzyli się z tym problemem w 2013 roku, stworzyli porównywarkę przelewów, aby znaleźć najlepsze serwisy transferowe na całym świecie.

Obecnie około8 milionów użytkownikówco roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze podejmujesz najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej o Monito

 • Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (24)

  Monito zaufało ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie

 • Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (25)

  Eksperci Monito spędzają długie godziny na testowaniu i porównywaniu serwisów transferowych

 • Klasy podatkowe w Niemczech — prosty i jasny przewodnik 2023 (26)

  Prowizje partnerskie nigdy nie mają wpływu na naszą niezależność

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 10/08/2023

Views: 5997

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.