Kezelési útmutató Gázkondenzációs kazán. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 - PDF Free Download (2022)

Kezelési útmutató Gázkondenzációs kazán

EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Tartalom

2

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

A kézikönyvről.................................................................................................................................... A kézikönyv tartalma........................................................................................................................... Áttekintő táblázat............................................................................................................................... Alkalmazott szimbólumok.................................................................................................................... Kinek szól ez az útmutató?...................................................................................................................

4 4 4 5 5

2. 2.1 2.2 2.3

Biztonság........................................................................................................................................... Rendeltetésszerű használat.................................................................................................................. Általános biztonságtechnikai előírások.................................................................................................. CE-jelölés............................................................................................................................................

6 6 6 7

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Általános tudnivalók........................................................................................................................... A telepítési hellyel szembeni követelmények.......................................................................................... Korrózióvédelem................................................................................................................................. A fűtővízzel szembeni követelmények................................................................................................... Az üzembehelyezés előtt...................................................................................................................... Ellenőrizze a HMV tárolót.....................................................................................................................

8 8 8 8 8 9

4. 4.1

Áttekintés.......................................................................................................................................... 10 Átnézeti rajz BSK................................................................................................................................. 10

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

Kezelés............................................................................................................................................... Kezelőelemek...................................................................................................................................... Kijelzés............................................................................................................................................... A fûtési üzem beállítása....................................................................................................................... A melegvíztermelõ üzem beállítása....................................................................................................... A helyiség parancsolt értékének beállítása............................................................................................. Információk kijelzése........................................................................................................................... Hibajelzés........................................................................................................................................... Karbantartási jelzés............................................................................................................................. Vész működés (Kézi üzem)................................................................................................................... A gyári beállítások helyreállítása...........................................................................................................

11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Üzembehelyezés................................................................................................................................. A víznyomás ellenőrzése...................................................................................................................... Bekapcsolás........................................................................................................................................ Hőmérsékletek a fűtéshez és a melegvíztermeléshez.............................................................................. Egyéni időprogram..............................................................................................................................

16 16 16 17 17

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14

Programozás....................................................................................................................................... Eljárás a programozásnál..................................................................................................................... A paraméterek módosítása................................................................................................................... Beállítási táblázat................................................................................................................................ Óraidő és dátum.................................................................................................................................. Időprogramok..................................................................................................................................... Vakációs programok............................................................................................................................ A helyiséghőmérséklet parancsolt értékei.............................................................................................. A fűtőberendezés fűtési viselkedésének illesztése................................................................................... A jelleggörbe beállítása........................................................................................................................ Nyári-/téli fűtési határ......................................................................................................................... Melegvíz-hőmérséklet......................................................................................................................... Hőtermelő diagnózisa.......................................................................................................................... Vész működés..................................................................................................................................... Info-értékek........................................................................................................................................

18 18 19 21 25 26 27 28 29 29 30 30 31 32 32

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

8. 8.1 8.2 8.3

Zavarok - okok és elhárítások............................................................................................................... Zavartáblázat...................................................................................................................................... Hibakód-táblázat................................................................................................................................ Fűtővíz utántöltése..............................................................................................................................

35 35 36 36

9. 9.1 9.2 9.3

Karbantartás....................................................................................................................................... Tisztítás.............................................................................................................................................. Karbantartás....................................................................................................................................... Ha jön a kéményseprő..........................................................................................................................

38 38 38 38

10. 10.1 10.2 10.3 10.4

Üzemenkívül-helyezés......................................................................................................................... A fûtõvíz lefúvatása............................................................................................................................. A tárolóvíz leengedése......................................................................................................................... A szolárfolyadék leengedése................................................................................................................. A készülék ártalmatlanítása.................................................................................................................

39 39 40 40 40

11. Energiatakarékossági tippek................................................................................................................ 41 11.1 A helyes fűtés...................................................................................................................................... 41 11.2 Melegvízkészítés................................................................................................................................. 42

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

3

A kézikönyvről 1. A kézikönyvről A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót! 1.1 A kézikönyv tartalma

Ennek az útmutatónak a tartalma a következõ sorozatú gázkondenzációs készülékek kezelése BSK a fûtéshez és az ivóvízhez. Ez az áttekintés azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyek ehhez a fűtőberendezéshez tartoznak. Minden dokumentumot a gázkondenzációs készülék telepítési helyén őrizzen!

1.2 Áttekintő táblázat

4

Dokumentáció

Tartalom

A következők részére

Műszaki információ

-

Tervezési segédlet Működési leírás Műszaki adatok/kapcsolási vázlatok Alapkivitel és tartozékok Alkalmazási példák Költségvetési kiírások

Tervezők, üzemeltetők

Szerelési kézikönyv – Bővített információk

-

Rendeltetésszerű használat Műszaki adatok/kapcsolási vázlat Előírások, szabványok,CE Elõírások a telepítési helyhez Alkalmazási példa, Standardalkalmazás Üzembehelyezés, kezelés és programozás Karbantartás

Fűtésszerelő

Kezelési útmutató

-

Üzembehelyezés Kezelés Felhasználói beállítások/programozás Zavartáblázat Tisztítás/karbantartás Energiatakarékossági utalások

Üzemeltető

Programozási és hidraulikai kézikönyv

- Beállítási táblázat minden paraméterrel és magyarázat- Fűtésszerelő tal - További alkalmazási példák

Online-adatbank

- Alkalmazási példák regisztrált felhasználók részére a kö- Tervezők, vetkező internet-oldalon: www.broetje.de Fűtésszerelő

A berendezés kézikönyve

- Üzembehelyezési jegyzőkönyv - Checklista üzembehelyezés - Karbantartás

Fűtésszerelő

Rövid leírás

- Kezelés röviden

Üzemeltető

Karbantartási füzet

- Az elvégzett karbantartások jegyőkönyve

Üzemeltető

Tartozékok

- Szerelés - Kezelés

Fűtésszerelő, üzemeltetők

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

A kézikönyvről 1.3 Alkalmazott szimbólumok

Veszély! A figyelmeztetés be nem tartása esetén az emberi testet és életet veszély fenyegeti! Áramütés veszélye! A figyelmeztetés be nem tartása esetén az elektromosság révén az emberi testet és életet veszély fenyegeti! Figyelem! A figyelmeztetés be nem tartása esetén a környezetet és a készüléket veszély fenyegeti!

Utalás/tipp: Itt háttérinformációkat és hasznos tippeket talál.

Utalás más dokumentumokban lévő kiegészítő információkra..

1.4 Kinek szól ez az útmutató?

346237 09.10

Ez a kezelési útmutató a fűtőberendezés üzemeltetőjének szól.

EcoSolar BSK 15 / 20

5

Biztonság 2. Biztonság Veszély! Feltétlenül vegye figyelembe a következő biztonságtechnikai előírásokat! Egyébként veszélyezteti magát és másokat. 2.1 Rendeltetésszerű használat

2.2 Általános biztonságtechnikai előírások

A BSK sorozat gázkondenzációs kazánjai a DIN EN 12828 szerinti ivóvízzel feltöltött fűtési rendszerek hőtermelőinek vannak tervezve. Ezek megfelelnek a DIN EN 483, 625 és 677-nek.

Veszély! Életveszély! Ügyeljen a gázkondenzációs készüléken elhelyezett figyelmeztetésekre. A gázkondenzációs készülék szakszerűtlen kezelése jelentős károsodásokhoz vezethet. A gázkészülékek első üzembehelyezését, beszabályozását, karbantartását és tisztítását csak szakmunkás vizsgát tett fűtésszerelő végezheti! Veszély! Életveszély gázszag esetén! Gázszag esetén ne nyúljon a villanykapcsolókhoz! A helyiségeket azonnal és alaposan szellőztesse ki, és a gázoldali zárószerelvényt (zárószerelvényeket) zárja el. Ha a gázszag oka nem deríthető fel, akkor értesíteni kell a gázszolgáltató vállalatot. Veszély! Mérgezésveszély! A fűtőberendezésből származó vizet soha ne használja ivóvízként! Ez a lerakódások miatt szennyezett. Figyelem! Lefagyásveszély! A fűtőberendezés lefagyásának veszélye esetén azt ne kapcsolja le, hanem azt nyitott fűtőtest-szelepekkel legalább takarékos üzemmódban tovább működtesse. Csak ha fagyveszély esetén nem lehet fűteni, akkor kapcsolja ki a berendezést, és a kazánt, a HMV tároló és a fűtőtesteket ürítse le. Leürített berendezés esetén a kazánt biztosítani kell a nem szándékos bekapcsolás ellen! Veszély! Életveszély a fűtőberendezés szakszerűtlen használata révén! - Ez a készülék nem arra készült, hogy testileg, szellemileg vagy az érzékelésükben korlátozott, vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) használják azt, hacsak nem az ő biztonságukért felelő személy felügyeli őket, vagy tőle megkapták a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat. - A gyerekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játszanak a készülékkel. Veszély! Életveszély a a készülék átalakítása révén! A gázkondenzációs készüléken való önhatalmú átalakítások és módosítások nem megengedettek, mivel azok veszélyeztetik az embereket és a készülék sérüléseihez vezethetnek. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a készülék engedélye megszűnik! A fűtőberendezésben fellépő sérülések esetén azt nem szabad tovább üzemeltetni. A sérült alkatrészek cseréjét csak fűtésszerelő végezheti el. A csavarlakkal lepecsételt kötéseket semmi esetre sem oldhatják fel nem szakemberek! A lepecsételések annak igazolására szolgálnak, hogy a tökéletes és biztonságos üzemhez fontos csavarokhoz nem nyúltak hozzá. A lepecsételések sérülése esetén a szavatosság megszűnik!

6

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Biztonság Figyelem! Sérülésveszély! A gázkondenzációs készüléket csak tiszta égéslevegővel rendelkező helyiségekben szabad telepíteni.. A beszívónyílásokon keresztól semmi esetre sem juthatnak idegen anyagok, mint pl. virágpor a készülék belsejébe! Figyelem! A levegő hozzááramlási területét tartsa szabadon! A szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni vagy lezárni. Az égéslevegõ hozzááramlási területét szabadon kell tartani. Veszély! Életveszély tűz/robbanás révén! A készülék közvetlen közelében ne tároljon robbanóképes vagy könnyen gyulladó anyagokat. Veszély! Égésveszély! A biztonsági szelep lefúvató vezetéke mindíg nyitva legyen, hogy a fűtési üzem alatt biztonsági okokból a víz ki tudjon áramolni. A biztonsági szelep üzemkészségét időről időre ellenőrizni kell. 2.3 CE-jelölés

346237 09.10

A CE-jelölés azt jelenti, hogy , a sorozat gázkondenzációs készülékei kielégítik az Európai Tanácsnak a tagországok jogi előírásainak harmonizálására vonatkozó következő rendeleteinek követelményeit: 90/396/EWG számú gázkészülék-irányelv, 06/95/EG számú, a kisfeszültségre vonatkozó irányelv, valamint a 04/108/EG számú irányelv (elektromágneses összeférhetőség, EMV). A 04/108/EG számú irányelv védelmi követelményeinek betartása csak a kazánok rendeltetésszerű üzeme mellett teljesül. Be kell tartani az EN 55014 szerinti környezeti követelményeket. Az üzemeltetés csak rendeltetésszerűen felszerelt burkolattal történhet. A rendeltetésszerű elektromos földelést a kazánok rendszeres felülvizsgálata révén (pldául évenkénti felülvizsgálat) kell biztosítani. A készülékalkatrészek cseréjénél csak a gyártó által előírt eredeti alkatrészeket szabad felhasználni. A gázkondenzációs készülékek mint kondenzációs kazánok teljesítik a 92/42/EWG számú hatásfok-irányelv alapvető követelményeit. Földgáz használata esetén a gázkondenzációs kazánok emissziója az 26.01.2010 -i, a kisteljesítményű tüzelőberendezésekről szóló rendelet (1. BImSchV) 6 § követelményeinek meghfelelően kisebb, mint 60 mg/kWh NOX.

EcoSolar BSK 15 / 20

7

Általános tudnivalók 3. Általános tudnivalók 3.1 A telepítési hellyel szembeni követelmények

A telepítési hely száraz és fagymentes legyen (0°C - 45°C). A gázkészülék üzeménél az előírt minimális távolságok nem módosíthatók. (lásd szerelési kézikönyv).

Figyelem! A készülék égéslevegő-ellátásával és égéstermék-elvezetésével kapcsolatos megoldásokat csak a területileg illetékes kéményseprőipari közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján módosíthatja. Ide tartoznak: - a telepítési helyiség méretének csökkentése - légtömör ablakok és külsőajtók utólagos beépítése - az ablakok és a külsőajtók letömítése - a szellőzőnyílások lezárása vagy eltávolítása - a kémények letakarása A készülék felső részén a füstgáz-csonkon vizsgálónyílások találhatók a kéményseprő számára. A vizsgálónyílások mindíg hozzáférhetőek legyenek. 3.2 Korrózióvédelem

3.3 A fűtővízzel szembeni követelmények

3.4 Az üzembehelyezés előtt

Figyelem! Az égéslevegõ nyílt égésterû üzem esetén mentes legyen a korrozív alkotórészektõl - különösen a fluor- és kloridtartalmú gõzöktõl, amelyeket például az oldó- és tisztítószerek, a hajtógázok, stb. tartalmaznak.

A fűtőberendezés korróziós károsodásainak elkerülése céljából ivóvíz minőségű fűtővizet kell alkalmazni, amely kielégíti a 2035 számú VDI-irányelv ("A melegvizes fűtési berendezések károsodásainak elkerülése") követelményeit. Figyelem! Ne alkalmazzon kémiai adalékanyagokat! Kémiai adalékanyagokat nem szabad alkalmazni.

Kioktatás a fűtésszerelő részéről A gázkészüléket csak a fűtésszerelőtől kapott kioktatás után helyezze üzembe. A fűtésszerelő kötelessége a következő: - Megmutatni Önnek a gázkészülék minden biztonsági berendezését, és megmagyarázni azok működésmódját. - Bemutatni Önnek minden olyan ellenőrzési megoldást, amelyeket az üzemeltetőnek magának kell elvégeznie. - Informálni Önt azokról a karbantartási és tisztítási munkákról, amelyeket csak a fűtésszerelőnek szabad elvégeznie. - Informálni Önt a fűtőberendezés üzemére vonatkozó helyi előírásokról. Szükséges mellékletet Győződjön meg arról, hogy a fűtésszerelő átadta Önnek az alábbi összes szükséges mellékletet: - Kezelési útmutató - Szerelési kézikönyv - Az alkalmazott tartozékok kezelési útmutatói

8

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Általános tudnivalók - Rövid leírás - Karbantartási füzet - Kitöltött check-lista az első üzembehelyezésről, és a következők nyugtázása a fűtésszerelő cégszerű aláírásával: Csak az aktuális szabványnak megfelelően bevizsgált és jelölt alkatrészek kerültek alkalmazásra. A berendezés minden alkatrésze a gyártó adatai szerint lett beépítve. Figyelem: A mellékleteket mindíg a gázkészülék, illetve a mindenkori tartozékok telepítési helyén őrizze!

3.5 Ellenőrizze a HMV tárolót

346237 09.10

A HMV tárolóval rendelkező berendezések esetén azt vízzel fel kell tölteni. Ezenkívül biztosított legyen a hidegvíz hozzááramlása.

EcoSolar BSK 15 / 20

9

Áttekintés 4. Áttekintés 4.1 Átnézeti rajz BSK Ábra. 1:

1 A kezelőmező fedele

4 Égéstermékcsonk vizsgálónyílásokkal

2 Kezelőmező

5 gyorslégtelenítő

3 Rövid leírás a fiókban

10

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Kezelés 5. Kezelés 5.1 Kezelőelemek Ábra. 2: Kezelőelemek

3

1

2 Kazán hõmérséklet

4

8 5 9

6

7

10 12 11 1. Szabályozó-Kezelőegység

7. Forgógomb

2. Fűtési üzem üzemmódgomb

8. ESC-gomb (megszakítás)

3. Melegvíztermelő üzem üzemmódgomb

9. kéményseprő-gomb

4. display

10. Üzemkapcsoló

5. OK-gomb (Nyugtázás)

11. Reteszfeloldó-gomb kazán tüzelési automata

6. Info-gomb

12. Manométer

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

11

Kezelés 5.2 Kijelzés Ábra. 3: Szimbólumok a display-n

sRE081A

A kijelzett szimbólumok jelentése Fűtés komfortos parancsolt értékre

Karbantartási jelzés

Fűtés csökkentett parancsolt értékre

Hibajelzés

Fűtés fagyvédelmi paINFO Információs szint aktív rancsolt értékre Futó folyamat Vakációs funkció aktív Hivatkozás az 1. vagy 2. fűtési körre 5.3 A fûtési üzem beállítása

PROG beállítási szint aktív ECO

fűtés kikapcsolva (nyári/téli átkapcsolóautomatika vagy a fûtéskorlátozó automatika aktív)

A fûtési üzem üzemmódgombbal tud váltani a fûtési üzem üzemmódjai között. A választott beállítást az üzemmód szimbólum alatti vonal jelzi.

Auto

Automatikus üzem : - Fûtési üzem az idõprogram szerint - Hõmérsékleti parancsolt értékek vagy az idõprogram szerint - A védelmi funkciók (fagyvédelem, túlhevülés elleni védelem) aktívak. - Nyári/téli átkapcsoló automatika (automatikus átkapcsolás a fûtési üzem és a nyári üzem között egy bizonyos külsõ hõmérsékletnél) - Napi fûtéskorlátozó automatika (a fûtési üzem és a nyári üzem közti automatikus átkapcsolás, ha a külsõ hõmérséklet meghaladja a helyiséghõmérséklet parancsolt értékét)

12

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Kezelés Folyamatos üzem vagy : - Fûtési üzem idõprogram nélkül - A védelmi funkciók aktívak - Nyári/téli átkapcsoló automatika nem aktív - A napi fûtéskorlátozó automatika nem aktív Védelmi üzem : - Nincs fûtési üzem - Hõmérséklet a fagyvédelmi parancsolt érték szerint - A védelmi funkciók aktívak - Nyári/téli átkapcsoló automatika aktív. - A napi fûtéskorlátozó automatika aktív. 5.4 A melegvíztermelõ üzem beállítása

A melegvíztermelõ üzem beállítása:

- Bekapcsolva: A melegvíz a választott kapcsolási programnak megfelelõen készül. - Kikapcsolva: A melegvíztermelés deaktiválva van. Figyelem: Legionella-funkció Minden vasárnap a hidegvíz 1. feltöltésénél a legionella-funkció aktiválásra kerül; vagyis a a hidegvíz egyszer felfűtésre kerül kb. 65 °C-ra, és az esetleg jelenlévő legionella baktériumok elpusztulnak. 5.5 A helyiség parancsolt értékének beállítása Komfortos parancsolt érték

beállítása:

1. A forgógombbal állítsa be a komfort alapjel értéket =>Az érték automatikusan átvételre kerül.

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

13

Kezelés Csökkentett parancsolt érték

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5.6 Információk kijelzése

beállítása:

Nyomja meg az OK-gombot Válassza ki a fûtési kört. Nyomja meg az OK-gombot Válassza ki a csökkentett parancsolt érték paramétert Nyomja meg az OK-gombot A forgógombbal állítsa be a csökkentett parancsolt értéket. Nyomja meg az OK-gombot A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik.

Az információs gomb megnyomásával kölönbözõ hõmérsékletek és jelzések hívhatók le.

- Helyiség- és külsõ hõmérséklet - Hiba- vagy karbantartási jelzések Figyelem: Ha nincs hiba és nincs karbantartási jelzés sem, akkor ezek az információk nem kerülnek kijelzésre.

5.7 Hibajelzés Ha a display-n megjelenik a hibajelzés

, akkor a berendezésben hiba lépett fel.

- nyomja meg az Info-gombot - A hibára vonatkozó további adatok kijelzésre kerüólnek (lásdhibakód-táblázat).

14

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Kezelés 5.8 Karbantartási jelzés Ha a display-n megjelenik a karbantartási jelzés , akkor karbantartás elvégzésére van szükség, vagy a berendezés különleges üzemben van.

- Nyomja meg az Info-gombot. - A további adatok kijelzésre kerülnek (lásdkarbantartásikód-táblázat). Figyelem: Gyári beállításban a karbantartási jelzés nem aktív.

5.9 Vész működés (Kézi üzem)

5.10 A gyári beállítások helyreállítása.

346237 09.10

A kézi üzem aktiválása. Kézi üzemben a kazánt a kézi üzem parancsolt értékére szabályozzuk. Minden szivattyú be van kapcsolva. A további követelmények, mint például a melegvízkészítés elutasításra kerülnek! 1. Nyomja meg az OK-gombot 2. Hívja be a Karbantartás/szervíz menüpontot. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. Hívja be a Kézi üzem paramétert. (Programszám 7140) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. Válassza ki a "Be" paramétert. 7. Nyomja meg az OK-gombot 8. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik.

A gyári beállításokat a következőképpen lehet újra helyreállítani: 1. Nyomja meg az OK-gombot 2. Hívja be a szakember beállítási szintet (Lásd a Programozás című fejezetet a Programozásnál való eljárásmódnál.) 3. Kezelőegység menüpontot kiválasztani 4. Nyomja meg az OK-gombot 5. A kezelőegység alapbeállításának aktiválása paraméter behívása (Programszám 31) 6. Nyomja meg az OK-gombot 7. A beállítást módosítsa "Igen"-re, és várja meg, amíg a beállítás újra "Nem"-re vált át. 8. Nyomja meg az ESC-gombot 9. A gyári beállítás helyre van állítva. Figyelem: A paraméterek módosítására vonatkozó információkat a Programozás című fejezetben olvashat.

EcoSolar BSK 15 / 20

15

Üzembehelyezés 6. Üzembehelyezés Veszély! Az Első üzembehelyezés csak erre feljogosított fűtésszerelő végezheti! A fűtésszerelő ellenőrzi a vezetékek tömörségét, minden szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezés rendeltetésszerű működését, és megméri a tüzeléstechnikai értékeket. Szakszerűtlen kivitelezés esetén fennáll annak a veszélye, hogy jelentős személyi sérülések, és a környezet, valamint az anyagi javak jelentős károsodásai lépnek fel! Figyelem! Erős porképződés esetén, ami például építési munkáknál fordul elő, , a gázkészüléket nem szabad üzembehelyezni. A készülék ilyenkor károsodást szenvedhet! 6.1 A víznyomás ellenőrzése

Figyelem! A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a manométer elégséges víznyomást jelez-e ki. kijelzése. Az érték 1,0 és 2,5 bar között legyen.

- 0,5 bar alatt: Töltsön vizet utána. Figyelem! Ügyeljen a berendezés maximálisan megengedett nyomására! - 2,5 bar fölött: A gázkondenzációs készüléket ne helyezze üzembe. Engedjen ki vizet. Figyelem! Ügyeljen a berendezés maximálisan megengedett nyomására! - Ellenőrizze, hogy biztonsági szelep lefúvató vezetéke alatt a felfogóedény rendelkezésre áll-e. Ez fogja fel a túlnyomásnál kilépő fűtővizet. 6.2 Bekapcsolás

Veszély! Forrázásveszély! A biztonsági szelep lefúvató vezetékéből rövid ideig forróvíz áramolhat ki. 1.

Kapcsolja be a fűtési vészkapcsolót. 2.

Nyissa ki a gázelzáró szerelvényt és a zárószelepeket. 3. Nyissa fel a kezelőmező fedelét, és kapcsolja be a kazán kezelőmezején lévő üzemkapcsolót.

16

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Üzembehelyezés 4.

A szabályozó kezelőegységén lévő fűtési üzem üzemmódgombbal válassza ki az t automatikus üzem

Auto

üzemmódot..

5.

A szabályozó kezelőegységén lévő forgógombbal állítsa be a kívánt helyiséghőmérsékletet. 6.3 Hőmérsékletek a fűtéshez és a melegvíztermeléshez

A fűtéshez és a melegvízhez való hőmérsékletek beállításánál vegye figyelembe a Programozás című fejezetben lévő adatokat. A melegvízkészítéshez 50 és 60°C közti hőmérsékletek beállítását ajánljuk. Figyelem: A melegvíztermelés időpontjait a 4/melegvíz időprogramban kell beállítani. Komfortokokból kifolyólag a melegvízkészítés kezdete kb. 1 órával a fűtés megkezdése előtt legyen!

6.4 Egyéni időprogram

346237 09.10

A standard-beállításokkal a gázkészüléket további beállítások nélkül üzembe lehet helyezni. Pl. egy egyéni időprogram beállításához kérjük a Programozás című fejezet figyelembevételét.

EcoSolar BSK 15 / 20

17

Programozás 7. Programozás 7.1 Eljárás a programozásnál

A beállítási szintek és menüpontok kiválasztását a következőképpen végezzük: 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2.

Nyomja meg kb. 3 s-ig az Infoi-gombot. => A beállítási szintek megjelennek. 3.

A forgógombbal válassza ki a kívánt beállítási szintet. Beállítási szintek - Végfelhasználó (V) - Beüzemelés (B), beleértve a végfelhasználót (V) - Tervező (T), beleértve a végfelhasználót (V) és az beüzemelést (B) - OEM, Tartalmaz minden más beállítási szintet, és jelszóval van védve 4. Nyomja meg az OK-gombot

18

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás 5. A forgógombbal válassza ki a kívánt menüpontot. Menüpont

Menüpont

- Óraidő és dátum

- Előszabályozó/betápláló szivattyú

- Kezelőegység

- Kazán

- Vezeték nélküli

- Kaszkád

- 1. fűtési kör időprogram

- Szolár

- 2. fűtési kör időprogram

- Vegyes tüzelésű kazán

- Időprogram, 3/HCP

- Puffertartály

- Időprogram, 4/HMV

- Melegvíz-tároló

- Időprogram, 5 - 1. fűtési kör, vakáció

- Konfiguráció

- 2. fűtési kör, vakáció

- LPB-rendszer

- 3. fűtési kör, vakáció

- Hiba

- 1. fűtési kör

- Szerviz / speciális működés

- 2. fűtési kör

- Be-/kimeneti teszt

- 3. fűtési kör

- Állapot

- Melegvíz

- Kaszkád hibakeresés

- Fogyasztói kör, 1

- Hőtermelő diagnózisa

- Fogyasztói kör, 2

- Felhasználó diagnózisa

- Uszoda kör

- Tüzelési automatika

- Uszoda Figyelem: A beállítási szint és a programozás kiválasztásától függően nem minden menüpont látható!

7.2 A paraméterek módosítása

Azokat a beállításokat, amelyeket nem közvetlenül a kezelőmezőben módosítunk, a beállítási szinten kell elvégezni. Az alapvető programozási folyamatot a következőkben az óraidő és a dátum beállítása példáján mutatjuk be. 1.

Nyomja meg az OK-gombot Figyelem: Ha a paramétereket a végfelhasználói szinttől eltérő más szinten akarja módosítani, akkor vegye figyelembe a 7.1 (Oldal 18) fejezetet!

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

19

Programozás 2.

A forgógombbal válassza ki az óraidő és dátum menüpontot. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4.

A forgógombbal válassza ki az órák/percek menüpontot. 5. Nyomja meg az OK-gombot 6.

A forgógombbal tegye meg az órabeállítást. (pl. 15 óra). 7. Nyomja meg az OK-gombot 8.

A forgógombbal tegye meg a percbeállítást. (pl. 30 perc) 9. Nyomja meg az OK-gombot 10. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik. Tipp: Az ESC-gomb megnyomásával az előző menüpontot hívjuk be, anélkül, hogy az előzőleg módosított értékeket átvennénk. Ha kb. 8 percig nem hajtunk végre beállítást, akkor automatikusan az alapkijelzés kerül behívásra, anélkül hogy az előzőleg módosított értékeket átvennénk.

20

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás 7.3 Beállítási táblázat

Figyelem: - A beállítási táblázatban nem minden, a display-n kijelzett paraméter van felsorolva. - A berendezés konfigurációja szerint nem minden, a beállítási táblázatban felsorolt paraméter van a display-n kijelezve. - Hogy eljusson a végfelhasználó beállítási szintjeire (E), nyomja meg az OK-gombot.

Táblázat. 1: A paraméterek beállítása Funkció

Prog- Beállítá- Standardérték ram- si szinszám tek 1)

Óraidő és dátum Órák/percek

1

E

00:00 (óra:perc)

Nap / hónap

2

E

01.01 (nap.hónap)

Év

3

E

2004 (év)

Nyári időszámítás kezdete

5

E

25.03 (nap.hónap)

Nyári időszámítás vége

6

E

25.10 (nap.hónap)

20

E

Német

előválasztás hé - va hé-va | hé-pé| szo-va | hé | ke | sze | csü | pé | szo | va

500

E

hé - va

1. Fázis be

501

E

06:00 (óra/perc)

1. Fázis ki

502

E

22:00 (óra/perc)

2. Fázis be

503

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

2. Fázis ki

504

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. Fázis be

505

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. Fázis ki

506

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

Standard értékek Nem | igen

516

E

nem

előválasztás hé - va hé-va | hé-pé| szo-va | hé | ke | sze | csü | pé | szo | va

520

E

hé - va

1. fázis be

521

E

06:00 (óra/perc)

1. fázis ki

522

E

22:00 (óra/perc)

2. fázis be

523

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

2. fázis ki

524

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. fázis be

525

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. fázis ki

526

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

Standard értékek Nem | igen

536

E

nem

Kezelőegység Nyelv 1. fűtési kör időprogram

2.. fűtési kör időprogram A paraméterek csak akkor láthatók, ha van 2. fűtési kör!

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

21

Programozás Funkció

Prog- Beállítá- Standardérték ram- si szinszám tek 1)

Időprogram, 3/3. fűtési kör előválasztás hé - va hé-va | hé-pé| szo-va | hé | ke | sze | csü | pé | szo | va

540

E

hé - va

1. fázis be

541

E

06:00 (óra/perc)

1. fázis ki

542

E

22:00 (óra/perc)

2. fázis be

543

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

2. fázis ki

544

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. fázis be

545

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. fázis ki

546

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

Standard értékek Nem | igen

556

E

nem

előválasztás hé - va hé-va | hé-pé| szo-va | hé | ke | sze | csü | pé | szo | va

560

E

hé - va

1. fázis be

561

E

05:00 (óra/perc)

1. fázis ki

562

E

22:00 --:-- (óra/perc)

2. fázis be

563

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

2. fázis ki

564

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. fázis be

565

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

3. fázis ki

566

E

- - : - - --:-- (óra/perc)

Standard értékek Nem | igen

576

E

nem

előválasztás hé - va va | hé-pé| szo-va | hé | ke | sze | csü | pé | szo | vahé-

600

E

hé - va

1. fázis be

601

E

06:00 (óra/perc)

1. fázis ki

602

E

22:00 (óra/perc)

2. fázis be

603

E

--:-- (óra/perc)

2. fázis ki

604

E

--:-- (óra/perc)

3. fázis be

605

E

--:-- (óra/perc)

3. fázis ki

606

E

--:-- (óra/perc)

Standard értékek Nem | igen

616

E

nem

Előválasztás Periódus 1 ... 8

641

E

Periódus 1

Kezdet

642

E

--.-- (nap.hónap)

Vége

643

E

--.-- (nap.hónap)

Üzemszint Fagyvédelmi | csökkentett

648

E

Fagyvédelem

4/melegvíz időprogram

5. időprogram

1. fűtési kör, vakáció

2.. fűtési kör, vakáció A paraméterek csak akkor láthatók, ha van 2. fűtési kör!

22

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás Funkció

Prog- Beállítá- Standardérték ram- si szinszám tek 1)

Előválasztás Periódus 1 ... 8

651

E

Periódus 1

Kezdet

652

E

--.-- (nap.hónap)

Vége

653

E

--.-- (nap.hónap)

Üzemszint Fagyvédelmi | csökkentett

658

E

Fagyvédelem

Előválasztás Periódus 1 ... 8

661

E

Periódus 1

Kezdet

662

E

--.-- (nap.hónap)

Vége

663

E

--.-- (nap.hónap)

Üzemszint Fagyvédelmi | csökkentett

668

E

Fagyvédelem

Komfortos parancsolt érték

710

E

20.0°C

Csökkentett parancsolt érték

712

E

18.0°C

Fagyvédelmi parancsolt érték

714

E

10.0°C

Jelleggörbe meredekség

720

E

1.5

Nyári-/téli fűtési határ

730

E

18.0°C

Komfortos parancsolt érték

1010

E

20.0°C

Csökkentett parancsolt érték

1012

E

18.0°C

Fagyvédelmi parancsolt érték

1020

E

10.0°C

Jelleggörbe meredekség

1014

E

1.5

Nyári-/téli fűtési határ

1030

E

18.0°C

Komfortos parancsolt érték

1310

E

20.0°C

Csökkentett parancsolt érték

1312

E

18.0°C

Fagyvédelmi parancsolt érték

1314

E

10.0°C

Jelleggörbe meredekség

1320

E

1.50

Nyári-/téli fűtési határ

1330

E

18.0°C

Névleges parancsolt érték

1610

E

55°C

Engedélyezés 24h/nap | fűtési körök időprogramjai | 4./melegvíz időprogram

1620

E

4/melegvíz időprogram

Hibajelzés

6700

E

Belső hibakereső kód

6705

E

3.. fűtési kör, vakáció A paraméterek csak akkor láthatók, ha van 3. fűtési kör!

1. fűtési kör

2. fűtési kör A paraméterek csak akkor láthatók, ha van 2. fűtési kör!

3. fűtési kör A paraméterek csak akkor láthatók, ha van 3. fűtési kör!

Melegvíz

Hiba

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

23

Programozás Funkció

Prog- Beállítá- Standardérték ram- si szinszám tek 1)

Hibafázis

6706

E

Kéményseprő-funkció ki/be

7130

E

ki

Kézi üzem ki/be

7140

E

ki

1. fokozat üzemóra

8330

E

Fűtési üzem üzemórák

8338

E

Melegvíz üzemórák

8339

E

24-órás szolár energ.hozam

8526

E

Teljes kinyert szolár en.

8527

E

Szoláris jövedelem üzemórái

8530

E

Kollektor szivattyú üzemórái

8532

E

Szerviz / speciális működés

Hőtermelő diagnózisa

Info opció Az info-értékek kijelzése az üzemállapottól függ! Hibajelzés Karbantartás Parancsolt érték kézi üzem Szabályozó stop alapjel Kazánhőmérséklet Státusz, 1. fűtési kör Státusz, 2. fűtési kör Státusz, 3. fűtési kör Státusz, melegvíz Státusz, kazán Státusz, szolár Év Dátum Óraidő Telefonos vevőszolgálat 1) E = Végfelhasználó; I = Üzembehelyezés; F = Szakember

24

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás 7.4 Óraidő és dátum

A szabályozás egy éves órával rendelkezik, amelyen beállíthatók az óraidő, a nap/ hónap és az év. Azért hogy a fűtési programok a korábban beállított programozás szerint fussanak le, az óraidőt és a dátumot előre helyesen be kell állítani. Óraidő és dátum beállítása 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A forgógombbal válassza ki az óraidő és dátum menüpontot. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. A forgógombbal hívja be az órák/percek-et. (programszám: 1) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. Állítsa be az órát 7. Nyomja meg az OK-gombot 8. Állítsa be a percet. 9. Nyomja meg az OK-gombot 10. A forgógombbal hívja be a nap/hónap-ot (programszám:2) 11. Nyomja meg az OK-gombot 12. Állítsa be a hónapot. 13. Nyomja meg az OK-gombot 14. Állítsa be a napot. 15. Nyomja meg az OK-gombot 16. A forgógombbal hívja be az év-et (programszám: 3) 17. Nyomja meg az OK-gombot 18. Állítsa be az évet. 19. Nyomja meg az OK-gombot 20. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik.

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

25

Programozás 7.5 Időprogramok

Fűtési körönként max. 3 fűtési időszak állítható be, amelyek az Időprogram-előválasztás alatt beállított napokon aktívak. A fűtési időszakokban a fűtés a beállított komfortos parancsolt értékre történik. A fűtési időszakokon kívül a fűtés a csökkentett parancsolt értépkre történik. Mielőtt egy időprogramot beállítunk, ki kell választani azokat az egyes napokat (hé, ke, stb.), vagy napcsoportokat (hé-va, hé-pé, szo-va), amelyekhez az időprogramot aktiválni akarjuk. Időprogramot beállítása 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A forgógombbal választható módon hívja be az Időprogram, 1. fűtési kör - 5. időprogram-ot. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. A forgógombbal hívja be az Előválasztás hé - va-t (programszám: 500, 520, 540, 560, 600) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. A forgógombbal válassza ki a napcsoportokat (He–Va, He–Pé vagy Szo–Va), illetve válassza ki az egyes napokat (He, Ke, Sz, Cs, Pé, Szo, Va). 7. Nyomja meg az OK-gombot 8. A forgógombbal hívja be az 1. fázis be-t (programszám 501, 521, 541, 561, 601) 9. Nyomja meg az OK-gombot 10. A forgógombbal állítsa be a bekapcsolási időt. 11. Nyomja meg az OK-gombot 12. A forgógombbal hívja be az 1. fázis ki-t (programszám 502, 522, 542, 562, 602) 13. Nyomja meg az OK-gombot 14. A foprgógombbal állítsa be a kikapcsolási időt. 15. Hasonló módon végezze el a beállításokot a 2 és 3 fűtési körökre. 16. További napok beállításához hívja be az Előválasztás hé - szo--ot, és válassza ki a megfelelő napcsoportot vagy napot. Figyelem: Ha a beállítás után kiválasztja az Előválasztás hé-szo-ot akkor újra megjelenik, hogy hé-szo. A korábban beállított fűtési programok kívánság szerint mentésre kerültek. Ennél a beállításnál csupán egy "Előválasztás"-ról van szó. Ha a programozást ellenőrizni szeretné, akkor a fentiek szerint járjon el, ammennyiben minden napot egyenként lekérdez. 17. Nyomja meg az OK-gombot 18. További időpontok elállításához lásd az 8 - 15 lépést. 19. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik. Figyelem: A be- és kikapcsolási idők 10 perces ütemekben állíthatók be. Az időprogramok csak az "automatikus" üzemmódban aktívak. A melegvíztermelés időpontjait a 4/melegvíz időprogramban kell beállítani. Komfortokokból kifolyólag a melegvízkészítés kezdete kb. 1 órával a fűtés megkezdése előtt legyen!

26

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás 7.6 Vakációs programok

A vakációs programokkal a fűtési körök egy bizonyos vakációs időszakban egy kiválasztható üzemszintre (fagyvédelmi parancsolt érték, vagy csökkentett parancsolt érték) állíthatók be. A vakációs programmal a fűtési körök fűtési körönként max. 8 vakációs periódusra vonatkozóan választható üzemszintre állíthatók be. Vakációs programok beállítása 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A forgógombbal választható módon hívja be a Vakáció, 1. fűtési kör - Vakáció, 3 fűtési kör-t. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. Az Előválasztással válassza ki a kívánt 1.-8. periódust. 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. A forgógombbal hívja be a Kezdet-et. (programszám: 642, 652, 662) 7. Nyomja meg az OK-gombot 8. Állítsa be a hónapot. 9. Nyomja meg az OK-gombot 10. Állítsa be a napot. 11. Nyomja meg az OK-gombot 12. A forgógombbal állítsa be a Befejezés--t. (programszám: 643, 653, 663) 13. Nyomja meg az OK-gombot 14. Állítsa be a hónapot. 15. Nyomja meg az OK-gombot 16. Állítsa be a napot. 17. Nyomja meg az OK-gombot 18. A forgógombbal hívja be a Működési szint-et. (programszám: 648, 658, 668) 19. Nyomja meg az OK-gombot 20. A forgógombbal válassza ki a működési szintet (Fagyvédelem vagy Csökkentett). 21. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik. Figyelem: A vakációs programok csak az "automatikus" üzemmódban aktívak.

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

27

Programozás 7.7 A helyiséghőmérséklet parancsolt értékei

A helyiséghőmérséklet parancsolt értékei a komfortos parancsolt értékhez, a csökkentett parancsolt értékhez (a helyiséghőmérséklet csökkentése a másodlagos használati időkben, mint például éjjelente, vagy távollét esetén) és a fagyvédelmi parancsolt értékhez (a helyiséghőmérséklet túlzott lecsökkenésének megakadályozása) függetlenül állíthatók be a fűtési körökhöz. Helyiséghőmérséklet parancsolt értékének beállítása 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A forgógombbal választható módon hívja be az 1. fűtési kör - 3. fűtési kör-t. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. A forgógombbal hívja be a Komfortos parancsolt érték-et.(programszám 710, 1010, 1310) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. Állítsa be a komfortos parancsolt értéket. 7. Nyomja meg az OK-gombot 8. A forgógombbal hívja be a Csökkentett parancsolt érték-et. (programszám: 712, 1012, 1312) 9. Nyomja meg az OK-gombot 10. Állítsa be a csökkentett parancsolt értéket. 11. Nyomja meg az OK-gombot 12. A forgógombbal hívja be a Fagyvédelmi parancsolt érték-et.(programszám: 714, 1014, 1314) 13. Nyomja meg az OK-gombot 14. Állítsa be a fagyvédelmi parancsolt értéket. 15. Nyomja meg az OK-gombot 16. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik.

28

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás 7.8 A fűtőberendezés fűtési viselkedésének illesztése

Az előremenő hőmérséklet külsőhőmérséklettől függő automatikus beállítása a gázkészülék szabályozási jelleggörbéjének meredeksége szerint történik. Ezt az üzembehelyezésnél a fűtésszerelő előzetesen beállítja (Alapbeállítás: 1,5). - A következő érvényes: Minél kisebb a külsőhőmérséklet, annál nagyobb az előremenő hőmérséklet. Figyelem: Egy bizonyos helyiséghőmérséklet eléréséhez szükséges előremenő hőmérséklet függ a fűtőberendezéstől és az épület hőszigetelésétől. Ha azt állapítja meg, hogy a termelt hőenergia mennyisége nem felel meg az Ön igényeinek, akkor módosítsa a szabályozási jelleggörbét. Az Ön berendezése fűtési viselkedésének pontos illesztését a szabályozási jelleggörbe lépésenkénti felfelé vagy lefelé való módosításával éri el.Ábra. 4 Ábra. 4: Szabályozási jelleggörbe 4

°C

3,5

3

2,75

2,5

2,25 2

100 1,75 90 Vorlauftemperatur

1,5 80 1,25

70

1

60

0,76

50 40

0,5

30

0,25

20

10

-10 Außentemperatur

-20

-30

°C

sRE036B

Példa: A szabályozási jellegörbe meredeksége „1,5“-re van beállítva. A külsőhőmérséklet 0°C: - A gázkészülék a fűtővizet kb. 50°C előremenő hőmérsékletre fűti fel, hogy elérjük a 20°C helyiséghőmérsékletet. - Ennek ellenére Ön hideget érez. Állítsa a szabályozási jelleggörbét „2“-re. A gázkészülék a fűtővizet kb. 60°C előremenő hőmérsékletre fűti fel, hogy elérjük a beállított 20°C helyiséghőmérsékletet.

7.9 A jelleggörbe beállítása

346237 09.10

Tipp: A jelleggörbe beállítását lépésenként végezze el, amíg az optimális eredményt el nem éri az Ön komfortérzetére vonatkozóan. A fűtőberendezések lomhán viselkednek! Ezért mindíg várjon néhány napot, amíg a jelleggörbét újra elállítja.

EcoSolar BSK 15 / 20

29

Programozás A jelleggörbe beállítása 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A csavarógombon választható modon 1. fűtési kör - 3. fűtési kör-t hívjon be. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. A csavarógombonjelleggörbe meredekséget hívjon be. (programszám: 720, 1020, 1320) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. Állítsa be a jelleggörbe meredekségét. 7. Nyomja meg az OK-gombot 8. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik. 7.10 Nyári-/téli fűtési határ

A nyári-/téli fűtési határhőmérsékletre beállított hőmérsékletnél a fűtés nyári- illetve téli üzemre kapcsol át. A hőmérséklet változása révén az éves fűtési időszakok megrövidülnek vagy meghosszabbodnak. - A hőmérsékletérték növelésének következménye a korábbi átkapcsolás a téli üzemre és a későbbi átkapcsolás a nyári üzemre.. - A hőmérsékletérték csökkentésének következménye a későbbi átkapcsolás a téli üzemre; a nyári üzemre való átkapcsolás korábban történik. Állítsa be a Nyári/téli fűtési határ 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A forgógombbal választható módon hívja be az 1. fűtési kör - 3. fűtési kör-t. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. A forgógombbal hívja be a Nyári/téli fűtési határ-t. (programszám: 730, 1030, 1330) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. Állítsa be a hőmérsékletet. 7. Nyomja meg az OK-gombot. 8. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik. 7.11 Melegvíz-hőmérséklet

30

A melegvízhőmérséklet névleges parancsolt értékével beállíthatja, hogy a melegvíz a normál használathoz mennyire legyen előmelegítve (pl. 55°C).

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás Állítsa be a HMV hőmérsékletet 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A forgógombbal hívja be a HMV menüpontot. Nyomja meg az OK-gombot A forgógombbal hívja be a Névleges parancsolt érték-et. (programszám: 1610) Nyomja meg az OK-gombot Állítsa be a hőmérsékletet. Nyomja meg az OK-gombot A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik.

Figyelem: Melegvíz-Push Automatikus Push: Ha például a melegvíztermelésen kívüli időszakban zuhanyozik és melegvizet igényel, akkor egyszer újra felfűtés történik a melegvíz névleges parancsolt értékére. Manuális Push: Ha min. 3 s-ig megnyomja a melegvízüzem üzemmód-gombját, akkor egyszer kiváltásra kerül a melegvíz-Push. Figyelem! A melegvíz-Push-t nem lehet félbeszakítani!

7.12 Hőtermelő diagnózisa

Különböző paraméterek kiválasztása diagnózis céljából. Hívja be a hőtermelő diagnózis-t. 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A forgógombbal hívja be a Hőtermelő diagnózisa menüpontot. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. A forgógombbal hívja be az Állapotok vagy hőmérsékletek-et. (programszám: 8400-8455) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik.

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

31

Programozás 7.13 Vész működés

Ha a készülék nem rendeltetésszerűen működik, akkor a vész működtetést jogosan fenn lehet tartani. - A fűtési üzemnél a vész működtetés az előremenőbe vagy a puffertárolóba épített elektromos fűtőbetét révén történik. - A melegvíz-üzemnél a vész működtetés a melegvíztárolóba (ha van ilyen!) épített elektromos fűtőbetét révén történik. Vész működés beállítása 1.

Nyomja meg az OK-gombot => Megjelenik a következő kijelzés: végfelhasználó 2. A forgógombbal hívja be a Karbantartás/szervíz menüpontot. 3. Nyomja meg az OK-gombot 4. A forgógombbal kapcsolja be, illetve ki a vész működtetést.(programszám: 7141) 5. Nyomja meg az OK-gombot 6. A programozás befejezése az üzemmód-gomb megnyomásával történik. 7.14 Info-értékek

Különféle info-értékek kerülnek kijelzésre, ezek az üzemállapottól függnek. Ezen túlmenően a statisztika is szolgáltat információkat (lásd lenn). Akazánnál a következő jelzések lehetségesek: Kijelzés

A következőtől függ:

---

Normál üzem

Zavar A lángőr megszólalt. A kézi üzem aktív.

A kézi üzem aktív.

Kéményseprő-funkció, teljes terhelés

Kéményseprő-funkció aktív

Lezárva

pl. H1 bemenet

A berendezés fagyvédelme

32

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Programozás A szolárnál a következő jelzések lehetségessek: Kijelzés

A következőtől függ:

---

Nincs ilyen.

A kézi üzem aktív.

A kézi üzem aktív.

Zavar A kollektor-fagyvédelem aktív.

A kollektor túl hideg.

A visszahűtés aktív.

A visszahűtés a kollektoron át aktív.

Max. tárolóhőmérséklet elérve.

A tároló a biztonsági hőmérsékletig felmelegítve.

A túlhevülés elleni védelem aktív.

A kollektor túlhevülés elleni védelme és a szivattyú ki.

Melegvíz feltöltése A besugárzás elégtelen. A melegvíz esetén a következő jelzések lehetségesek: Kijelzés

A következőtől függ:

---

Nincs ilyen.

A kézi üzem aktív.

A kézi üzem aktív.

Push, legionella-funkció Push, névleges parancsolt érték Feltöltés, legionella parancsolt érték

Legionella-funkció aktív

Feltöltés, névleges parancsolt érték Feltöltés, csökkentett parancsolt érték Feltöltve, max. tárolóhőmérséklet Feltöltve, max. feltöltési hőmérséklet Feltöltve, legionella-hőmérséklet Feltöltve, névleges hőmérséklet Feltöltve, csökkentett hőmérséklet

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

33

Programozás A fűtési körnél a következő jelzések lehetségesek: Kijelzés

A következőtől függ:

---

Nincs fűtési kör.

A kézi üzem aktív.

A kézi üzem aktív.

Az esztrich-funkció aktív.

Az esztrich-funkció aktív.

Bekapcsolási optimalizálás + gyors felfűtés Bekapcsolási optimalizálás Gyors felfűtés Komfortos fűtési üzem

Kapcsolási program, üzemmód, jelenlétgomb

Kikapcsolási optimalizálás Csökkentett fűtési üzem

Kapcsolási program, vakációs program, üzemmód, jelenlét-gomb, H1

Helyiségfagyvédelem aktív

Vakációs program, üzemmód, H1

Nyári üzem Napi-Eco aktív Csökkentett fűtéscsökkentés

Kapcsolási program, vakációs program, üzemmód, jelenlét-gomb, H1

Csökkentett fagyvédelem

Vakációs program, üzemmód, H1

Helyiséghőmérsékletkorlátozás

34

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Zavarok - okok és elhárítások 8. Zavarok - okok és elhárítások 8.1 Zavartáblázat Zavar A gázkondenzációs nem kapcsol be.

Ok

Elhárítás

készülék Nincs feszültség a gázkondenzációs készüléken. Nincs kielégítő gázhozzávezetés.

- Ellenőrizze a gázkondenzációs készülék üzemkapcsolóját, a főkapcsolót és a biztosítékot. - Ellenőrizze a gázkondenzációs készülék főelzárócsapját és gázelzáró szerelvényeit, és szükség esetén teljesen nyissa ki azokat.

A fűtőberendezés és a melegvízterme- - Az üzemmódválasztó kapcsoló AUTO-n lés nem igényel hőenergiát. áll? A nap/óraidő rosszul van beállítva.

- A kezelőegységen korrigálja a napot/óraidőt.

A külső hőmérséklet elérte a nyári-/ téli átkapcsolást.

- Módosítsa a külső hőmérsékletet a nyári-/téli átkapcsoláshoz, módosítsa a szabályozási jelleggörbét, vagy kapcsoljon át tartós üzemre.

A helyiséghőmérséklet nem he- A parancsolt értékek rosszul vannak lyes. beállítva.

- Ellenőrizze a parancsolt értékeket.

A beállításokat automatikus üzemben - Korrigálja a beállításokat. a helyiségtermosztát felülírta. A fűtési program nem megfelelő.

A melegvíz nem melegszik fel.

- Ellenőrizze a hét napját, az óraidőt és a dátumot, és szükség esetén korrigálja azokat.. - Módosítsa a fűtési programot.

A melegvíz tényleges parancsolt érté- - Ellenőrizze, és szükség esetén növelje ke túl kicsire van állítva. meg a melegvíz névleges parancsolt értékét. A melegvíztermeléses üzem nincs ak- - Aktiválja a melegvíztermeléses üzemet. tiválva.

Zavarlekapcsolás

346237 09.10

Lásd Hibakód-táblázat

EcoSolar BSK 15 / 20

- Oldja fel a reteszt. - Ismételt lekapcsolás esetén hívjon fűtésszerelőt.

35

Zavarok - okok és elhárítások 8.2 Hibakód-táblázat

A következőkben a hibakód-táblázat kivonatát közöljük. További kijelzett hibakódok esetén kérjük értesítse a fűtésszerelőt.

HibaA hiba leírása kód

Magyarázatok/okok

10

A külsőhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata/szakadása

- Ellenőrizze a külsőhőmérséklet-érzékelő vezetékét. - Értesítse a fűtésszerelőt.

50

A HMV érzékelő rövidzárlata/szakadása

- Ellenőrizze a HMV érzékelő vezetékét - Értesítse a fűtésszerelőt.

110

A készülék túlhevült, a biztonsági hőmérséklet- - Hagyja a készüléket lehülni, és újból indítsa el a reteszkorlátozó lekapcsolt. feloldás gombbal. - Ha a hiba újból jelentkezik, éretesítse a fűtésszerelőt.

111

A szivattyú elromlott, vagy a termosztatikus - Nyissa ki a termosztatikus szelepeket. szelepek el vannak zárva, és a hőmérsékletőr ki- - Ha a hiba újból jelentkezik, éretesítse a fűtésszerelőt. oldott.

119

Kioldott a víznyomáskapcsoló.

- Ellenőrizze a víznyomást; túl alacsony víznyomás esetén töltsön utána vizet

133

A vezérlő- és szabályozóközpont reteszelést hajtott végre Lehetséges okok: Gázhiány, nincs gyújtás

- A kazánt a reteszfeloldás gombbal indítsa el újra. - Pébégáz esetén: Ellenőrizze a tartálytöltetet. - Ha a hiba újból jelentkezik, éretesítse a fűtésszerelőt.

8.3 Fűtővíz utántöltése

Csak ivóvízminőségű fűtővizet töltsön utána Kémiai adalékanyagokat nem szabad alkalmazni. Kétséges esetben kérdezze meg a fűtésszerelőt. Figyelem! Hogy a víznyomás a tömlőben ne növekedjen, ügyeljen a következő sorendre:

1.

2 1 3

Győződjön meg arról, hogy a zárószelepek 1 nyitva vannak. 2. Az üzemkapcsolóval kapcsolja ki a gázkondenzációs készüléket. 3. A fűtési visszatérőn lévő kazántöltő- és ürítőcsap védősapkáját 3 vegye le. 4. 2 Csavarja fel a tömlővéget a kazántöltő- és ürítőcsapra (a zárókészlet szállítási terjedelme)3 5. Tolja rá a víztömlőt. 6. Először nyissa ki a kazántöltő- és üríctőcsapot 3 majd a vízcsapot lassan nyissa ki.

36

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Zavarok - okok és elhárítások 7. 2

1

3

Manométer

Az érték 1,0 és 2,5 bar között legyen. 8. Először a vízcsapot zárja el, majd a kazántöltő- és ürítőcsapot is 3 zárja. 9. Vegye le a víztömlőt. 10. A védősapkát a kazántöltő- és ürítőcsapra 3 újra helyezze fel. 11.

Üzemkapcsoló

A gázkondenzációs készüléket az üzemkapcsolóval újra kapcsolja be.BSK 12. Ellenőrizze a fűtőberendezés tömörségét: Vizsgálja meg, hogy a fűtőberendezésből valohol a házban víz nem csöpög-e ki. Tipp: Ha a fűtőtestek nem melegszenek fel.: Légtelenítse a fűtőtesteket.

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

37

Karbantartás 9. Karbantartás 9.1 Tisztítás

9.2 Karbantartás

A készüléket szükség esetén tisztítsa meg kívül. Ehhez csak enyhe tisztítószereket használjon, amelyek nem károsítják a felületi bevonatot. A készülék belsejében lévő fűtőfelületek és égő tisztítását fűtésszerelőnek kell elvégeznie. Veszély! Életveszély szakszerűtlen karbantartás révén! A karbantartási munkákat csak erre feljogosított fűtésszerelő végezheti. Ne próbálja meg a karbantartási munkák önálló elvégzését. Ezzel veszélyezteti magát és másokat.. Karbantartási szerződés A gázkészülék felülvizsgálata évenként ajánlott. Ha a felülvizsgálat során karbantartási munkák szükségességét állapították meg, akkor azokat igény szerint el kell végezni. A következőket ajánljuk: - A fűtőberendezést évenként legalább egyszer ellenőrizni és szükség esetén karbantartani kell. - Ennek elvégzésére kössön karbantartási szerződést egy fűtésszerelő vállalkozással; így bíztosításra kerül a gázkészülék hosszú élettartama, és a fűtőberendezés biztonságos üzeme. s Tipp: A készülék infó-csomagjában egy karbantartási füzetet is talál. Töltesse ki és írassa alá ezt a fűtésszerelővel. A rögzített hiányosságokat és meghibásodásokat haladéktalanul háríttassa el.

9.3 Ha jön a kéményseprő

38

A készüléken felül az égéstermékcsonkon vizsgálónyílások találhatók a kéményseprő számára. Az égéstermékcsonkot tartsa mindíg hozzáférhető állapotban.

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Üzemenkívül-helyezés 10. Üzemenkívül-helyezés 10.1 A fûtõvíz lefúvatása

Figyelem! A biztonsági szelep sérülése! A biztonsági szelepet ne használja a fűtési áramkör leürítésére, mivel ezáltal a biztonsági szelep működése károsodhat! Veszély! Forrázásveszély A vízzel átáramlott vezetékek felforrósodnak!

Ábra. 5: Zárja le az elzárószelepeket és a gázelzárócsapot.

4

2 sBB037C

1

1. 2. 3. 4. 5.

3

Ha más gázkészülék nincs bekötve, akkor zárja el a gázfőcsapot. A gázelzárócsapot (4) am BSK zárja le (Ábra. 5) A főkapcsoló kikapcsolása Az elzárószelepeket (1) zárja le. A BSK így le van választva a fűtési hálózatról Ábra. 6: Távolítsa el az elülső kazánburkolatot.

Az elülső kazánburkolaton felül lévő csavarokat kb.. 90°-kal fordítsa el balra vagy jobbra, és vegye le a burkolatot. (Ábra. 6) Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a tömlő szilárdan illeszkedjen a tömlővéghez, mielőtt kinyitja a kazántöltő- és ürítőcsapot.

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

39

Üzemenkívül-helyezés 6.

Ábra. 7: Engedje le a kazán-, illetve tárolóvizet, és a szolárfolyadékot.

A víztömlőt tolja rá a tároló kazántöltő- és ürítőcsapjának tömlővégződésére. (kazántöltő-ürítőcsap 1) (Ábra. 7) 7. Tegyen alá tárolóedényt. 8. A kazántöltő-ürítőcsapot (1) nyissa ki, és folyassa ki a fűtővizet. Figyelem! A készülék sérülése! Biztosítsa a készüléket bakapcsolás ellen, például az üzemkapcsoló leragasztásával, amíg a berendezésben nincs víz! Ellenkező esetben a szivattyúk felforrósodnak és tönkremennek. 10.2 A tárolóvíz leengedése

10.3 A szolárfolyadék leengedése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zárja el a hidegvíz elzárócsapját. A kazán elülső burkolatát le kell szerelni. (Ábra. 6). A balra alul lévő tároló-ürítőcsap zárókupakját (3) le kell csavarni. (Ábra. 7) A kazántöltő-ürítőcsap tömlővégét fel kell csavarni. Tolja rá a víztömlőt. A tömlő másik végét vezesse az elfolyóba. A tároló-ürítőcsapot (3) az ábra szerint fordítsa el, és folyassa ki a tárolóvizet.

1. Zárja le a szolár-egység zárócsapjait. 2. A víztömlőt tolja rá a tároló kazántültő- és ürítőcsapjának tömlővégződésére (kazántöltő-ürítőcsap 2) (Ábra. 7) 3. Nyissa ki a gravitációs zárat (4) a szolár-előremenőben. 4. Tegyen alá tárolóedényt. 5. A kazántöltő-ürítőcsapot (2) nyissa ki, és folyassa ki a szolrárfolyadékot. Figyelem! Veszély a környezetre nézve! A szolárfolyadékot szakszerűen ártalmatlanítani kell!

10.4 A készülék ártalmatlanítása

40

A duális rendszer keretében a készülék visszadható a gyártónak.

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Energiatakarékossági tippek 11. Energiatakarékossági tippek A BRÖTJE cég gáztüzelésű hőtermelői takarékos felhasználásukkal, és a rendszeres karnantartással elérhető optimális és energiatakarékos üzemükkel tünnek ki. Az energiafelhasználásba Önnek is van beleszólása. Ezért a következőkben kap még néhány hasznos tippet, hogy hogyan tud még jobban spórolni. 11.1 A helyes fűtés

Helyiséghőmérséklet - A helyiséghőmérsékletet ne állítsa a szükségesnél nagyobbra! Minden fok hőmérsékletnövelés az energiafelhasználást 6 %-kal növeli meg. - A helyiséghőmérsékleteket a mindenkori helyiséghasználathoz illessze. A fűtőtesteken lévő termosztatikus szelepekkel a helyiségekben lévő egyes fűtőtesteket egyedileg szabályozhatja. Ajánlások a helyiséghőmérsékletekre: - Fürdőszoba 22°C — 24°C - Lakószobák 20°C - Hálószobák 16°C — 18°C - Konyha 18°C — 20°C - Folyosók / mellékhelyiségek 16°C — 18°C - Éjjelente és távollét esetén csökkentse a helyiséghőmérsékletet kb. 4°C - 5°Cszal. - Egyébként: A konyha főzés esetén majdnem magától meleg lesz. Használja ki a tűzhely és a mosogatógép hulladékhőjét, hogy energiát takarítson meg. - Kerülje el a termosztatikus szelepek állandó utánállítását! Határozza meg egyszer a termosztatikus szelepeknek azt a beállítását, amelynél eléri a kívánt helyiséghőmérsékletet. A termosztatikus szelep ezután automatikusan szabályozza a hőleadást. - Fűtse a lakásának minden helyiségét! Ha egy helyiséget nem fűt, mert azt ritkán használja, akkor az a szomszédos helyiségekből a falakon, födémeken és ajtókon keresztül mégis fűtési energiát von el. A másik helyiségek fűtőtestjei nem erre a terhelésre vannak méretezve, és így gazdaságtalanul üzemelnek. - Ügyeljen arra, hogy a fűtőtesteket ne takarja el függönyökkel, szekrényekkel vagy hasonlókkal. Ezáltal különben rosszabb lesz a hőleadás a helyiség felé. Időjárásfüggő fűtésszabályozás A külsőhőmérséklet-érzékelővel kombinált készülék révén az Ön fűtőberendezését időjárásfüggően szabályozhatja. A készülék csak annyi hőenergiát termel, amennyi a kívánt helyiséghőmérsékletek elkéréséhez szükséges. A szabályozás időprogramjai lehetővé teszik az időszaknak megfelelő fűtést. Az Ön távolléte alatt és éjjelente a fűtőberendezés az Ön által megadottak szerint csökkentett üzemmódban működik. A téli és a nyári üzem közti, a külsőhőmérsékletről vezérelt átállás révén a fűtési üzem magas külsőhőmérsékleteknél automatikusan leáll. Szellőzés A fűtött helyiségek rendszeres szellőztetése fontos a kellemes helyiségklíma szempontjából, és a fakakon történő penészképződés elkerülése miatt. Fontos azonban a helyes szellőztetés is, hogy feleslegesen ne dobjon ki energiát és pénzt. Tipp: - Az ablakot teljesen nyissa ki, de 10 percnél ne tovább. Így a helyiség kihülése nélkül kielégítő légcserét ér el. - Lökésszerű szellőztetés: Naponta többször 4 - 10 percre nyissa ki az ablakot. - Keresztszellőztetés: Naponta többször minden helyiségben 2 - 4 percre nyissa ki az ablakokat és ajtókat.

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

41

Energiatakarékossági tippek A hosszabb ideig nyitott bukóablakoknak nincs értelme a szellőztetés szempontjából. Karbantartás - Végeztesse el a készülék karbantartását a fűtési idény előtt! Ha a gázkészüléket ősszel kitisztítják és karbantartják, akkor az a fűtési idényhez optimális állapotban van. 11.2 Melegvízkészítés Melegvíz-hőmérséklet A túl nagy vízhőmérséklet sok energiát igényel. - A melegvíz-hőmérséklet parancsolt értékét ne állítsa 55°C-nál magasabbra. Ennél forróbb vízre rendszerint nincs szükség. Ezenkívül forróbb vízhőmérsékletek esetén (60°C fölött) fokozott vízkőlerakódás jön létre, amely káros hatással van az Ön tárolójának a működésére. Melegvíz igény szerint A szabályozás napi időprogramjai lehetővé teszik az időszaknak megfelelő melegvíztermelést, amely csak akkor történik meg, ha Önnek szüksége van melegvízre. - Ha Önnek hosszabb ideig nincs szüksége melegvízre, akkor a szabályozó kezelőegységén kapcsolja le a melegvíztermelést. Egykaros keverőcsaptelep - Ha hidegvizet akar vételezni, akkor az egykaros csaptelepet egészen ütközésig fordítsa "hideg" helyzetbe, mert különben melegvíz is kifolyik.

42

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Index

A

A fűtőberendezés illesztése 29 A fűtővíz lefúvatása 39 A gyári beállítások helyreállítása. 15 A jelleggörbe beállítása 29 Alkalmazott szimbólumok 5 Automatikus üzem 12 Az első üzembehelyezést 16

B

Biztonsági szelep 7

C

Csökkentett parancsolt érték 14

D

Dátum 25

E

ECO 12

H

Helyiséghőmérséklet 17 -Csökkentett parancsolt érték 14 -Csökkentett parancsolt érték 28 -Komfortos parancsolt érték 13 -Komfortos parancsolt érték 28 Hibajelzés 12, 14 Hibakeresés 31 Hidegvíz 9 HMV hőmérséklet 30

I

Időprogramok 17, 26, 41 INFO 12 Info-gomb 11 Információk 14

K

Energiatakarékossági tipp 41 -Karbantartás 42 Energiatakarékossági utalások -Helyiséghőmérséklet 41 -Szellőzés 41

Karbantartás 42 -Karbantartási füzet 38 -Karbantartási munkák 38 -Karbantartási szerződés 38 Karbantartási jelzés 12, 15 Kezelőmező 10 Kézi üzem 15 Kioktatás 8 Komfortos parancsolt érték 13

É

L

É

Égéslevegő 8

E

Építési munkák 16

E

ESC-gomb 11

F

Fagyvédelmi parancsolt érték 13 Fagyvédelmi üzem 6 Főkapcsoló 39 Folyamatos üzem 13 Fűtési üzem 12 Fűtési vészkapcsoló 16 Fűtővíz -Utántöltése 36 -Minőség 8

G

Gázelzáró szerelvény 16 Gázelzárócsap 39 Gázszag 6 Gyorslégtelenítő 10

Legionella-funkció 13 Légtelenítés 37

M

Manométer 11 Melegvíz-hőmérséklet 17, 42 -Energiatakarékossági utalások 42 Melegvíz-Push 31 Melegvíztermelő üzem 13 Mellékletek 9

N

Napi fûtéskorlátozó automatika 12 Nyári/téli átkapcsoló automatika 12 Nyári-/téli fűtési határ 30

O

OK-gomb 11

Ó

Óraidő 25

P

Push 31

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

43

R

Rövid leírás 10

S

Szellőzés 41 Szellőzőnyílások 7

T

Telepítési helyiség 8 Tisztítás 38 Tömörség 37

Ü

Üzemkapcsoló 11, 37

V

Vakációs programok 27 Védelmi üzem 13 Vész működés 15, 32 Víznyomás 16 Vizsgálónyílások 8

Z

Zárószelep 36

44

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Feljegyzések

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

45

Feljegyzések

46

EcoSolar BSK 15 / 20

346237 09.10

Feljegyzések

346237 09.10

EcoSolar BSK 15 / 20

47

A műszaki változtatások és a tévedések jogát fenntartjuk A méretadatok nem kötelező érvényűek.

August Brötje GmbH · Postfach 13 54 · 26171 Rastede Telefon 04402 80-0 · Telefx 04402 80-583 · www.broetje.de

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 04/26/2022

Views: 6159

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.