Hvordan vet jeg om jeg er gravid uten en test? - Kinousses (2023)

Med partneren din merkes ønsket om å få et barn. Du snakker om det og jobber med det! Om dette er ditt første barn eller ikke, dukker det opp mange spørsmål og dette er helt normalt. Hvordan vet du om du er gravid? Hva er1 ukes graviditetssymptomer?

Hvordan gjenkjenne graviditetssymptomer?

Hvis det har vært befruktning,graviditetshormonervil tillate egget å implantere i livmorslimhinnen og vokse uten risiko. De vil være avgjørende for god utvikling av svangerskapet. Imidlertid kan de bringe andre noen ganger uønskede effekter, disse er de berømtegraviditetssymptomer. Men hva er de og hvordan gjenkjenner de dem? Vi forteller deg alt!

  1. Såre og hovne bryster: Dette er et symptom som få av oss slipper unna. Under tidlig graviditet, for eksempel når vi har menstruasjonssykluser, har brystene en tendens til å hovne opp og bli smertefulle. Etter hvert som svangerskapet skrider frem, vil brystene øke i størrelse for også å la melk dukke opp.
  2. Trøtthet: Starten av svangerskapet vil kreve mye energi fra kroppen din, som vil trekke på alle ressursene som er nødvendige for å ønske babyen velkommen inn i hulen av deg. Dette er en veldig stor kroppslig endring, og det er derfor det er stor sannsynlighet for at du vil føle enorm tretthet. Dette skjer i løpet av de første månedene av svangerskapet. Det er engraviditet symptomsom kan gi deg et hint hvis du vanligvis ikke er veldig sliten.
  3. svangerskapskvalme: Den kjente kvalmen! Disse er ikke systematiske med hver graviditet og kan meget vel ikke ha skjedd for en første graviditet, men vil være tilstede i en andre. En lukt, en mat, en visjon kan gi degsvangerskapskvalmee som du vanligvis ikke har.
  4. Stor sult: Matlyst kommer med spising, blir vi fortalt. I løpet av de første månedene av svangerskapet, ubevisst eller ikke, har vi en tendens til å spise mer, det er rett og slett fordi kroppen trenger mer energi, næringsstoffer, vitaminer. Han forbereder seg på å gjøre plass for en ny innbygger. En stor appetitt som du vanligvis ikke har, kan være et tegn på graviditet.

Når vises de første graviditetssymptomene?

De første symptomene kan vises veldig tidlig i svangerskapet eller veldig sent. Avhengig av hver, kan effektene være tilstede på forskjellige tidspunkter. På enfornektelse av graviditet, kan symptomene dukke opp plutselig så snart man får vite om graviditeten.

Hvordan vet jeg om jeg er gravid?

Hvis alle symptomene kunngjort ovenfor er tilstede og ingen prevensjonsmidler ble brukt under siste samleie med partneren din, er det sannsynlig at disse erførste tegn på graviditet. Hvis du er i tvil, er det alltid mulig for deg å bruke en graviditetstest.

Siden når er jeg gravid?

Det er flere måter å finne ut hvor lenge du har vært gravid. Det finnes nå mange graviditetstester med et estimat på start av svangerskapet. Hvis testen er positiv, vil det da være nødvendig å kontakte legen din eller gynekologen som vil skrive ut en blodprøve. Dette vil tillate helsepersonell å ha alle de grunnleggende elementene for graviditetsovervåking. En omtrentlig dato for graviditet og fødsel vil derfor bli gitt.

Så, er du gravid? Gratulerer! Du vil endelig kunne glede deg selv og babyen din ved å ta deg tid til detvelge hennes beste antrekk!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 30/08/2023

Views: 5795

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.